Uudet ohjelmistomme helpottavat keruuta ja siirtoja

Tilausten keruu- ja siirto –toimintojen avulla on mahdollista aloittaa tilauksen keruu yhdellä alueella ja siirtää se toiselle alueelle loppuun käsiteltäväksi. Kaksi uutta Power Pick Global ohjelmistomme ominaisuutta parantavat keruu- ja siirtotoimintoja yrityksessäsi.



Kaksi uutta Power Pick Global ohjelmistomme ominaisuutta parantavat keruu- ja siirtotoimintojanne. Power Pick Global ohjelmisto parantaa materiaalivirtoja ohjaamalla käyttäjiä seuraavan keruun luokse keräilyalueen sisällä vähentäen kerääjän odotusaikaa. Tämän lisäksi, tilauksia voidaan käsitellä usealla alueella viivakoodilukijoiden avulla. Nämä uudet ominaisuudet poistavat paperisten listojen tarpeen, minimoivat odotusaikaa ja lisäävät tuottavuutta ja tehokkuutta.


Tilausten keruu- ja siirto -toimintojen avulla voitte keräillä yhdellä alueella ja siirtyä sen jälkeen seuraavalle alueelle jatkamaan tilausta. Toiminto on ihanteellinen organisaatioille, joissa on suuri määrä keräyksiä ja useita työasemia. Tilaukset ladataan ensin Power Pick Global ohjelmistolle. Tilaukset voidaan ryhmitellä tärkeysasteen tai toimituspäivän mukaan järjestykseen ja lähettää sitten työasemille keräykseen.
 

Jokaisella keruualueella Power Pick Global ohjelmisto näyttää viestin käyttäjälle mistä kerätä seuraavaksi. Tämä poistaa PC:n tarvetta keruualueella säästäen samalla kerääjän aikaa. Esimerkiksi, jos käyttäjä aluksi kerää Shuttle 1-3 varastoautomaateista keruualueella, voi  Power Pick Global kertoa käyttäjälle seuraavan keruun tulevan Shuttle 2 varastoautomaatista, kun Shuttle 1 automaatista on kerätty ensin tuote. Tämä vähentää kerääjän odotusaikaa. Kun Shuttle 1 varastoautomaatista kerätään, hakee samalla jo Shuttle 2 varastoautomaatti seuraavaa keruuriviä.


Toinen uusi ominaisuus mahdollistaa käyttäjän lukea laatikon viivakoodin kun laatikko tulee keruualueelle. Aiemmin kun tilaus on siirretty alueelta toiselle, on tarvittu paperitulosteita, joista on luettu tilauksen viivakoodi joka keruualueella. Nyt jokainen tilaus voidaan yhdistää laatikon tunnisteeseen. Käyttäjän tarvitsee vain lukea viivakoodi laatikosta ja PPG etsii tämän perusteella tilauksen tiedot. Tällöin käyttäjän ei tarvitse etsiä paperista tilausta, kasvattaen tuottavuutta ja tehokkuutta.

 
OK