Kardex Remstarin varastointijärjestelmät kontrolloituun ympäristöön

Kontrolloitujen tilojen ratkaisuilla varmistetaan, että varastoitavat tuotteet säilytetään vaadittujen ympäristöolosuhteiden mukaisesti. Lämpötilan hallinnan sekä puhdas- ja kuivatilaominaisuuksien ansiosta Kardex Remstarin dynaamiset ratkaisut auttavat hallitsemaan prosesseja ja tehostamaan tuottavuutta.Kardex Remstar on kehittänyt toimialakohtaisia ratkaisuja, kuten lämpötilaltaan kontrolloituja yksiköitä, puhdastilojen varastointijärjestelmiä ja kuivatilojen varastointijärjestelmiä. Yrityksillä on jatkuva tarve tehostaa intralogistiikan prosessejaan ja parantaa tällaisten erikoisratkaisujen tuottavuutta.

 

Varastointi tasaisessa lämpötilassa

Lukuisat varastoitavat tuotteet ovat herkkiä lämpötilan vaihteluille. Tämä koskee valtavaa valikoimaa erilaisia tuotteita pakasteruoista sairaalatarvikkeisiin ja lääkkeisiin, jotka on kaikki säilytettävä tasaisessa lämpötilassa. Tätä varten pystysuuntaisessa Shuttle XP -hissijärjestelmässä ja pystysuuntaisessa Megamat RS -kiertojärjestelmässä on integroitu ilmastointi, joka suojaa varastoitavia tuotteita. Valittavissa oleva lämpötila-alue on -25–+65 °C. Pystysuuntaisten Megamat RS -kiertojärjestelmien valikoimassa on erillinen malli verituotteiden säilytykseen -30 °C:een lämpötilassa.

Yleisiä käyttökohteita ovat prosessitekniikka (+60 °C), varastolämpötila (+20 °C), kylmäsäilytys (+5 °C) ja pakastesäilytys (-25 °C).

Kaksi sinetöityä ilmalukko-ovea, toinen käyttöaukon edessä ja toinen takana, estävät ulkoisten tekijöiden vaikutuksen järjestelmän sisäilmaan. Ovet vähentävät ilman vaihtumista varastointi- ja hakuprosessien aikana. Tämä lämpötilaltaan hallittu ympäristö voidaan luoda huoneen sisälle mahdollisten tilarajoitusten mukaan, jolloin se vaatii erittäin vähän lattiapinta-alaa ja on käyttökustannuksiltaan pieni.

Puhdastilaratkaisuja hiukkasvapaaseen ympäristöön

Useimmat puolijohdevalmistajat, sairaalat ja lääkeyritykset tarvitsevat varastointi- ja hakujärjestelmiä, jotka soveltuvat puhdastiloihin. Oli kyse leikkaushuoneen steriileistä instrumenteista tai puolijohdevalmistuksen hiukkasvapaista komponenteista, Kardex Remstarin puhdastilaratkaisut ovat ISO 14644 -standardin mukaiset ja kattavat puhdastilaluokat 5–8 (tai luokat 100–100 000).

Jotta ilman hiukkaspitoisuus saadaan pidettyä mahdollisimman pienenä, esimerkiksi Shuttle XP:ssä on rullilla varustetut alustat kiskoilla liukuvien alustojen sijaan. Rullien etuna on se, etteivät ne aiheuta pölyhiukkasia järjestelmään. Sekä pystysuuntaisessa hissijärjestelmässä että pystysuuntaisessa kiertojärjestelmässä varmistetaan kontrolloiduilla ilmavirroilla, että laitteistoissa vallitsevat puhdastilaolosuhteet.

Kuivatilaratkaisut säästävät resursseja ja kustannuksia

Kardex Remstar on kehittänyt erityisesti puolijohdeteollisuutta varten dynaamisia varastointi- ja hakujärjestelmiään soveltuviksi kuivatiloihin, joissa ilmankosteus on enintään 5 %. Käyttöaukon sinetöintijärjestelmän ja ilmalukon lisäksi järjestelmässä on erityinen kosteudenpoistin, joka soveltuu käytettäväksi Shuttle XP -järjestelmän ja pystysuuntaisen kiertojärjestelmän kanssa ja joka varmistaa, että kosteustaso pysyy vakiona yksikön sisällä.

Erityisolosuhteisiin soveltuvat ratkaisut on suunniteltu standardituotteina, joita voidaan helposti mukauttaa asiakkaiden erityistarpeita varten. Ratkaisuilla varmistetaan, että varastoitavat tuotteet säilytetään vaadittujen ympäristöolosuhteiden mukaisesti. Lämpötilan hallinnan ja puhdas- ja kuivatilaominaisuuksien ansiosta Kardex Remstarin dynaamiset ratkaisut auttavat hallitsemaan prosesseja ja tehostamaan tuottavuutta.

 
OK