13 tapaa tehdä ENEMMÄN vähemmällä vuonna 2014

Tässä esitellään 13 tapaa, joilla voit saada parhaan hyödyn materiaalinkäsittelystä vuonna 2014.Monien teollisuudenalojen ennustetaan kasvavan vuonna 2014 vain vähän, ja organisaatiot pohtivat nykyisiä materiaalinkäsittelystrategioitaan ja -toimiaan miettien, miten voisivat saada aikaan enemmän vähemmällä. “Hiukan enemmän tätä ja hiukan vähemmän tuota” voi olla täydellinen resepti materiaalinkäsittelyn tehokkuuden maksimoimiseen. Tuloksena on aiempaa pienemmät toimintakustannukset ja aiempaa suurempi tuottavuus. Tässä esitellään 13 tapaa, joilla voit saada parhaan hyödyn materiaalinkäsittelystä vuonna 2014.

Yksi: Enemmän osia pienemmässä tilassa:
Uusia tiloja rakentavia organisaatioita ei ole näinä aikoina paljon, vaan suuntaus on hyödyntää olemassa oleva tila entistä paremmin. Organisaatiot, jotka pyrkivät hyödyntämään tilan jokaisen sentin, harkitsevat usein pystykaruselleja ja pystysuuntaisia hissijärjestelmiä niiden tarjoaman varastointitilan tiiviyden vuoksi. Näin säästetäänkin monesti jopa 85 % lattiapinta-alasta.


Kaksi: Enemmän tuottavuutta ja tehokkuutta vähemmällä työvoimalla:
Jos monilukuinen työntekijäjoukko kulkee ristiin rastiin varastossa hakemassa osia, tuottavuuden parantamiseen saattaa olla aihetta. Toimittamalla tavarat suoraan työntekijälle voidaan käsitellä enemmän tilauksia lyhyemmässä ajassa. Näin organisaatio voi hoitaa useampia tilauksia vähemmällä työvoimalla.


Kolme: Enemmän tarkkuutta, vähemmän virheitä:
Kukaan ei ole täydellinen, mutta keruuvalotekniikan avulla hakutarkkuus voidaan parantaa jopa 99,9-prosenttiseksi. Keruuvalot ohjaavat työntekijän tarkasti oikeaan paikkaan hakemaan osat ja ilmaisevat haettavan määrän, jolloin hakuprosessin aikana ei tarvitse arvailla mitään.


Neljä: Enemmän varsinaista hakua, vähemmän kävelyä:
Mieti aikaa, joka työntekijältä kuluu kävelemiseen ja osien etsiskelyyn hyllyistä. Se on hukkaan heitettyä aikaa, joka pitäisi käyttää hyödyllisempiin tehtäviin, kuten pakkaamiseen ja nimikointiin. Ottamalla käyttöön dynaamisen hakujärjestelmän, joka tuo osat työntekijälle virtuaalisesti, kävelyyn ja etsiskelyyn kuluva aika jää pois ja itse osien hakemiseen saadaan lisää aikaa.


Viisi: Enemmän toimitettuja tilauksia lyhyemmässä ajassa:
Tilausten käsittely isommissa erissä vähentää hakuaikaa ja lisää tuottavuutta. Kun haetaan vain yhden tilauksen osat kerrallaan, työntekijä käy joissakin paikoissa useita kertoja hakemassa kuhunkin tilaukseen kuuluvia osia kulkien joka kerta samaan paikkaan ja sieltä takaisin. Kun osat haetaan erissä, työntekijä käy paikassa vain yhden kerran ja hakee yhdellä kertaa riittävän suuren määrän osia useisiin tilauksiin. Tämä säästää aikaa.


Kuusi: Enemmän automaattisesti, vähemmän manuaalisesti: Hakulistan tulostamisesta ja kuljettamisesta mukana koko hakuprosessin ajan on vaivaa. RF-skannereiden, hakuvalotekniikan ja dynaamisten hakuratkaisujen ansiosta paperin kanssa kulkeminen osia varastosta haettaessa jää historiaan. Varastonhallintaohjelmisto, kuten Power Pick Global, pystyy hallitsemaan kaikki tapahtumat digitaalisesti, integroitumaan hakuvalon kanssa ja tuottamaan varastonhallintaraportit.

 

Seitsemän: Enemmän suojaa, vähemmän tuotehävikkiä: Hyllyissä ja telineissä varastoiduilla tuotteilla on suuri riski kadota ja joutua varkaiden käsiin. Pystykarusellit ja pystysuuntaiset hissijärjestelmät on varustettu ovella, jolloin varastoidut tavarat pysyvät järjestyksessä ja turvassa. Lisäksi käyttäjä pystyy Power Pick Global -varastonhallintaohjelmiston avulla valvomaan tapahtumia ja laatimaan yksityiskohtisia raportteja.


Kahdeksan: Enemmän turvallisuutta, vähemmän tuotevaurioita:
Perinteisissä hyllyissä ja telineissä tavarat ovat suojaamattomana alttiina myös vaurioitumiselle. Kun käytetään pystykaruselleja ja pystysuuntaisia hissijärjestelmiä, tavarat ovat säilössä laitteen sisällä omissa hyllyissään, astioissaan ja laatikoissaan, jolloin tuotteen vaurioitumisen riski pienenee.


Yhdeksän: Enemmän tuottoa, tiiviimpi varasto:
Dynaamisten hakujärjestelmien integroinnilla lattiatilaa voidaan säästää jopa 85 %. Näin uudelleen käyttöön tuleva lattiatila voidaan ottaa parempaan käyttöön laajentamalla tuottomahdollisuuksia, kuten lisäämällä valmistusta tai laadunvalvontaa.
Kymmenen: Enemmän organisointia, vähemmän summittaisuutta: On vaikeaa ja aikaa vievää arvioida, mihin kukin osa kannattaisi varastoida tilan optimoimiseksi ja suorituskyvyn maksimoimiseksi. Power Pick Global -varastonhallintaohjelmisto hallinnoi tilaa sekä ohjaa työntekijää sijoittamaan osan sopivaan paikkaan varastointitilan tiiviyden ja järjestyksen maksimoimiseksi.

Yksitoista: Enemmän luonnonmukaista, vähemmän energiaa:
Go Green -ajatuksen toteuttamiseksi organisaatiot etsivät hyödynnettäväksi jo olemassa olevaa tilaa sen sijaan, että ne rakentaisivat alusta alkaen täysin uutta. Automatisoitujen varastointijärjestelmien ansiosta organisaatiot voivat säästää jopa 85 % lattiatilaa, jolloin lämmitettävänä ja valaistavana on aiempaa pienempi alue. Tämän seurauksena energia- ja ylläpitokustannukset pienenevät.
Kaksitoista: Enemmän ergonomiaa, vähemmän loukkaantumisriskejä: Pystykarusellien ja pystysuuntaisten hissijärjestelmien ansiosta hyllystöjen käyttöön tavallisesti liittyvät kävely, taivuttelu, kurottelu ja kumartelu jäävät pois. Työskenneltäessä ”Tavara ihmisen luo” -periaatteen mukaisesti osat toimitetaan työntekijälle ergonomisella korkeudella, jolloin hänen vahingonkorvausasiansa vähenevät ja työturvallisuutensa paranee.
Kolmetoista: Enemmän menestystä, vähemmän rasitusta: Vuosi 2014 on täydellinen ajankohta pohtia materiaalinkäsittelystrategioita ja -toimia. Pystykarusellit ja pystysuuntaiset hissijärjestelmät mahdollistavat sen, että osien hakeminen varastosta on entistä nopeampaa, tarkempaa ja kustannustehokkaampaa tuoden entistä enemmän menestystä vuonna 2014 entistä pienemmällä rasituksella!

 
 
OK