Smartpick 6000

Ratkaisu keruutilausten hallintaan

Smartpick 6000 - The solution for management and processing of picking orders

SmartPick 6000

on ratkaisu, joka tukee eri poimintastrategioita. Erä-keräilyprosessi niputtaa useita tilauksia yhteen erän järjestyksessä niin, että materiaali, jota tarvitaan useissa tilauksissa on poimittu vain kerran.

Monikäyttäjäkeräily mahdollistaa usean henkilön työskentelyn samaan aikaan. Keräilyvalojen avulla heidät ohjataan oikeisiin kerättäviin tuotteisiin. Virheet on näin vähennetty minimiin.

Lisää tuottavuuttasi!

 • Erilaiset keruustrategiat: Keräänpä tilaukset valo-ohjatusti tai paperilistoja hyödyntämällä, Smartpick 6000 parantaa tuottavuutta ryhmäkeruun ja useamman tilauksen samanaikaisen käsittelyn ansiosta

 

 • Parantunut tarkkuus: Optimoidut palautuslistat, viivakooditarkistukset sekä valo-ohjattu keruu-ja hyllytys parantaa keruutarkkuuttasi jopa 99%:iin

Hyödynnä joustavuutta

 • Modulaarinen rakenne: voit milloin tahansa laajentaa Smartpick 6000 ohjelmistoa lisämoduleilla!

Pienennä kulujasi!

 • Varaston pienentäminen: Jäljitys- ja seurantatyökalujen avulla nähdään nimikkeiden määrät reaaliaikaisesti sekä voidaan vähentää varmuusvarastoja ja poistaa kokonaan nimikkeet, jotka ”keräävät vain pölyä”. 

 

 • Maksimoi varastotila: Optimoidulla varastopaikkojenhallinnalla taataan jokaisen varastoneliön optimoitu käyttö 

Tärkeimpiä ominaisuuksia:

 • Luo, muuta ja hallinnoi vientejä ja keräyksiä
 • Yhdistä useita samaan kategoriaan kuuluvia tilauksia samaan ryhmään
 • Automaattinen ryhmätilauksien muodostaminen
 • Ryhmätilauksien muodostamiseen voidaan käyttää erilaisia strategioita
 • Yhteensopiva  KBS-keruuvalojen kanssa
 • Yksittäisen tilauksen osoittaminen KBS-valolle tai tilauslaatikolle
 • Useampi kerääjä voi kerätä samaa tilausta (värikoodaus erottelee käsittelijät)
 • Nimiketietojen tuominen ohjelmistoon (automaattisesti määräajoin)
 • Tilaustietojen tuominen (automaattisesti määräajoin)
 • Toteutuneiden keruiden ja hyllytysten raportoiminen pääjärjestelmälle
 • Varastosaldojen hallinta
 • Materiaalin  lajittelu tuoteperheittäin
 • Varastotilan hallinnointi
 • Nimikkeen kuvan näyttäminen varastopaikassa
 • Dokumenttien ja kuvien liittäminen materiaaliin
 • Yksinkertainen raportointi valmiiksi määriteltyjen listojen ja raporttien avulla
 • Helppo käyttöoikeuksien hallinta
 • Keruu –ja hyllytystapahtumien jäljitys ja seuranta
 • Saldokorjausten jäljitys ja seuranta
 • Manuaalinen hyllytys ja palautus

 

 
OK