Smartpick 5200

Ratkaisu keruutilausten käsittelyyn ja hallintaan, sopii erityisesti sähkö / elektroniikkateollisuuden tarpeisiin

Smartpick 5200 - The solution for management and processing of picking orders, tailored to the needs of the electrics / electronics industry

SmartPick 5200

on ratkaisu tilausluetteloiden räätälöityyn  hallintaan ja käsittelyyn sähkö- ja elektroniikkateollisuudelle. Erityistä huomiota kiinnitettiin SMD komponenttien käsittelyssä. Esimerkiksi, lataukseen laitettuna aikana / sarjanumerot kirjataan ja poiminnan aikana oikeat kerätään / sarjanumero on ennalta määrätty. Näin virheellinen poiminta ei ole mahdollista enää!

Paranna tuottavuutta!

 • Erilaiset keruustrategiat: Keräänpä tilaukset valo-ohjatusti tai paperilistoja hyödyntämällä, Smartpick 5200 parantaa tuottavuutta ryhmäkeruun ja useamman tilauksen samanaikaisen käsittelyn ansiosta
 • Parantunut tarkkuus: Optimoidut palautuslistat, viivakooditarkistukset sekä valo-ohjattu keruu-ja hyllytys parantavat keruutarkkuuttasi jopa 99%:iin 

 

 

Hyödynnä joustavuutta

 • Modulaarinen rakenne: Lisää Smartpick 5200 ohjelmistoon lisämooduleita kun haluat!

 

 

Vähennä kulujasi!

 • Varaston pienentäminen: Jäljitys- ja seurantatyökalujen avulla nähdään nimikkeiden määrät reaaliaikaisesti sekä voidaan vähentää varmuusvarastoja ja poistaa kokonaan nimikkeet, jotka ”keräävät vain pölyä”.
 • Maksimoi varastotila: Optimoidulla varastopaikkojenh allinnalla taataan jokaisen varastoneliön optimoitu käyttö 

 

 

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Luo, muokkaa ja hallitse hyllytys- ja palautustilauksia
 • Nimiketietojen tuominen ohjelmistoon (automaattisesti määräajoin)
 • Tilaustietojen tuominen (automaattisesti määräajoin)
 • Toteutuneiden keruiden ja hyllytysten raportoiminen pääjärjestelmälle
 • Varastosaldojen hallinta
 • Nimikkeiden luokittelu ominaisuuksien mukaan
 • Dokumenttien ja kuvien liittäminen nimiketietoihin
 • Nimikkeen kuvan näyttäminen varastopaikassa
 • Varastopaikkojen hallinta
 • Keruu –ja hyllytystapahtumien jäljitys ja seuranta
 • Saldokorjausten jäljitys ja seuranta
 • Manuualinen hyllytys ja palautus
 • Yksinkertainen raportointi valmiillla listoilla ja raporteilla
 • Käyttöoikeuksien määrittely käyttäjittäin
 • SMD-komponenttien käsittely
 • Monipuoliset palautuskäsittelyt
  • Useita tuotantolinjoja
  • Nimikkeen siirto tuotantolinjalta toiselle
  • Automaattinen palautustilauksen muodostaminen määrän poiketessa
  • Palautustilauksen määrän muuttaminen jos nimikettä siirretään myöhemmin tuotantolinjalle
  • Hyllyttäessä järjestelmä optimoi prosessin laittamalla samantyyppiset nimikkeet samalle hyllylle kun mahdollista.

 • Sarjanumeron ja/tai eränumeron hallinta
  • Sarjanumero / eränumero voidaan tallentaa järjestelmään palautuksen yhteydessä

 • Jokainen transaktio myös eränumeroiden kuin tilaustietojen osalta (nimikkeet, tilausnumerot, määrät jne.) tallennetaan tietokantaan.
 • Kustannuspaikan hallinta palautuksen yhteydessä
 • Hälytysrajojen seuranta

 

 
OK