Vaihtoehtoja

Suuri ja turvallinen varastotiheys

Monipuolisten ennen asennusta ja asennuksen jälkeen integroitavien lisävarusteiden ja toimintojen ansiosta Kardex Remstar Shuttle XP on hyvin joustava ratkaisu: laitetta voidaan laajentaa, pienentää, muuttaa ja sovittaa käyttöä, sijaintia ja sovelluksia koskevien vaatimusten muuttuessa.

 

Tuottavuuden lisäämiseksi ja tarvittavan pohjapinta-alan pienentämiseksi Kardex Remstar Shuttle XP voidaan

sijoittaa tuotantolinjojen välittömään läheisyyteen. Sillä voidaan myös yhdistää toisiinsa useampia kerroksia ja se on mahdollista sijoittaa jopa rakennusten ulkopuolelle – keräily tapahtuu seinissä olevien aukkojen kautta.

 

Asennus rakennusten ulkopuolelle

 

Installation outside buildings

Olemassa olevan laitteistokapasiteetin lisäämiseksi Kardex Remstarin Shuttle-XP -laitteet voidaan sijoittaa

myös rakennusten ulkopuolelle. Varastoitaviin tavaroihin päästään käsiksi tässä tapauksessa rakennuksen

seinään tehtävän aukon kautta.

 

Manuaalisesti/automaattisesti ulosvedettävä varastoalusta

 

Manual/automatic tray extraction device

Ulos vedettävä varastoalusta kehitettiin helpottamaan nostolaitteella siirrettävien raskaiden tai isokokoisten varastoitavien tavaroiden käsittelyä. Varastoalusta asetetaan silloin hyllytystä tai keräilyä varten käyttöaukon eteen. Se voidaan lastata lisävarusteena saatavaan kuljetusvaunuun.

 

Asennus useampaan kerrokseen

 

Installation over several floors

Hissityyppiset moduulit voivat ylettyä useampaan eri kerrokseen. Ne voidaan varustaa enintään kuudella käyttöaukolla, jotka voidaan sijoittaa laitteen etu- tai takapuolelle. Välikerrokset mahdollistavat samanaikaisen työskentelyn useammalla tasolla - esimerkiksi tavaroiden hyllytys yhdellä puolella ja tavaroiden keräily toisella puolella.

 

Kaksoiskeräily/-hyllytys

 

Shuttle XPmultiple

„Kaksoiskeräily“-vaihtoehdon avulla käyttöaukossa voidaan työskennellä kahdella eri tasolla: Yksi varastoalusta tuodaan käyttöaukkoon ensimmäiselle työskentelytasolle, ja nosto-ovi sulkeutuu. Sillä aikaa kun käyttäjä täyttää varastoalustan tai ottaa ulos osia, seuraava varastoalusta tuodaan valmiiksi käyttöaukon taakse.

 

Keräilyvalot

 

Pick-to-light

Kardex Remstar tarjoaa erilaisia keräilyvalo-ratkaisuja, joilla voidaan lisätä tuottavuutta, tuottoa ja tarkkuutta: Shuttle-XP-järjestelmien käyttöaukot voidaan varustaa asemanäytöillä, valosignaaleilla ja kuittausliuskoilla.

 

Viivakoodinlukijat

 

Bar code scanners

Viivakoodinlukijoiden nopea ja helppo yhdistäminen tilauksen tunnistamiseen, keräilyyn ja vahvistamiseen.

 

Kuljetuslaitteet

 

Conveyor systems

Työvyöhykkeiden yhdistäminen mahdollistaa tuotteiden nopean keruun ja tilauksen vahvistamisen. Varastoidut tuotteet kuljetetaan automaattisesti käyttöaukkoon, keräillään ja asetetaan kontteihin.

 

Käsittely- ja nostolaitteet

 

Manipulation and lifting equipment

Nostolaitteiden, nostureiden, kahmarien ja robottien helppo yhdistäminen mahdollistaa ergonomisen materiaalikäsittelyn.

Sovellusalat:
  • Tavaroiden keräily
  • Tilauserän keräily
  • Konsolidointi
  • Lajittelu
  • Varaston täydentäminen
Lataa esite
 
OK