Kardex Remstar Shuttle XP 1000 ja nosturisovellus

Käytä Shuttle XP 1000 -ratkaisua tehdasasennetun nosturin avulla painavien tuotteiden käsittelyssä

Integroitu nosturi yksinkertaistaa ja nopeuttaa painavien tuotteiden käsittelyä.

Integroitu nosturi yksinkertaistaa ja nopeuttaa painavien tuotteiden käsittelyä.

 

Asiakkaan vaatimukset:

  • Varastotilan ja tuotannon lattiapinta
  • Varastotavaroiden nopeampi saanti
  • Keräilyvirheiden väheneminen
  • Lyhentyneet kävelyajat
  • Tuotanto- ja varastohenkilökunnan lisääntynyt turvallisuus ja ergonomia

 

Ratkaisu:

Kardex Remstar voi toimittaa sovelluksen, jossa raskaat tavarat voidaan varastoida Shuttle XP 1000 -varastoalustoilla tai ne voidaan hakea Shuttle XP 1000 -nosturilla. Nosturi on sähkökäyttöinen ja se asennetaan Shuttle XP 1000 -kuormaprofiileihin. Se ulottuu enemmän ulospäin kuin täyden varastoalustan ulosvetolaite, mikä mahdollistaa raskaiden tavaroiden keruun yksikön etuosasta. Tämä sovellus on käytettävissä kaikenkokoisille varastoalustoille.

 

Täyden varastoalustan ulosvetolaite on osa tätä ratkaisua. Logicontrol 200 -laiteohjainta voidaan käyttää kuormalavojen varastointiin.

OminaisuusEtuAsiakashyöty
Tehdasasennettu nosturiUlkoisten nostureiden käyttö ei ole enää tarpeen. Auttaa lattiapinta-alan säästämisessä – taloudellinen tilankäyttö optimaalisen huonekorkeuden hyödyntämisen ansiosta; vapautunutta lattiapinta-alaa voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. Ei tarvita erikoisperustusta pyörivää nosturia varten.

Kustannusten vähennys
Tehdasasennettu nosturi

Integroitu nosturi on aina käytettävissä tarpeen mukaan, mikä säästää aikaa varastoinnin ja varastotavaroiden haun aikana. Tämä ratkaisu voi tyypillisesti lisätä suorituskykyä vähintään 50 % "tavara ihmisen luo" - keräilyperiaatteen mukaisesti – vähemmän kulkuaikaa varastossa ja nopeampi varastotavaroiden haku. Virheiden väheneminen haun aikana.

Lisääntynyt tuottavuus
Tehdasasennettu nosturi + Shuttle XP varastoalustoillaRaskaiden tavaroiden nopea ja kätevä varastointi varastointialustoilla.
Korkeutta ei mene hukkaan, kun varastoidaan raskaita tavaroita ilman kuormalavoja.
Lisääntynyt tuottavuus
Tehdasasennettu nosturiTuotanto- ja varastohenkilökunnan lisääntynyt turvallisuus ja ergonomia.Parantunut joustavuus
Tehdasasennettu nosturiTäydellinen järjestelmän, mukaan lukien nosturin, ongelmaton poisto mahdollinen. Ei tarvita erityisperustusta.Parantunut joustavuus
Tehdasasennettu nosturiYhdeltä toimittajalta (Kardex Remstar) ostettuna vähentää hallinnollisia toimia tilauksen yhteydessä. Kustannusten vähennys
Shuttle XP 1000 soveltuu erinomaisesti varastoitaessa:
  • Irtokappaleita säiliöihin/astioihin (suuri määrä säiliöitä varastoalustaa kohti)
  • Suuria/painavia työkaluja
  • Kuormalavoja
  • Varaosat

Crane Handling
Shuttle XP 1000