Horisontaalisen karusellivaraston edut

Advantages of a Horizontal Carousel - optimized picking, order picking

Optimaalinen keräily

“Tuote tulee luoksesi” –periaatteen mukainen keräily vähentää merkittävästi työntekijöiden kävelymatkoja.  Keräilyajasta kävelyyn kuluvan ajan osuus saadaan vähenemään noin 65%:sta noin 10%:iin kävelymatkojen lyhentyessä. Tavaroiden tavoittaminen on nopeaa ja täsmällistä, eikä aikaa kulu niiden etsimiseen. Varastonhallintaohjelmiston tukemana keräilytapahtumaa voidaan kehittää entisestään. Kaikki yhteen keräilyasemaan liitetyt horisontaaliset karusellivarastot työskentelevät keskeytyksettä ja linjassa, taaten jatkuvan pääsyn tavaroihin ja vähentäen kerääjän odotteluajan minimiin.

Erinomainen keräilyvarmuus

Optiset näytöt keräilyasemalla ja laitteessa tuottavat kaiken tarvittavan tiedon keräilijälle. Keräilyvarmuuden ollessa yli 99% virhetoimitukset vähentyvät.

Different items can be stored in the

Joustava varastointi

Varastointikapasiteetin ollessa jopa 54.000 kg/laite myös painavien tavaroiden varastointi on mahdollista. Lisäksi jokaisen hyllyn korkeus on säädettävissä, mikä mahdollistaa erikokoisten tavaroiden ihanteellisen ja tehokkaan varastoinnin ja keruun.

Items are stored compactly in a confined space

Turvallista työskentelyä

Erityisesti turvallisen työskentelyn varmistavien laitteiden, mm. automaattisten turvaovien johdosta onnettomuuksia voidaan välttää ennakoivasti sekä varmistaa riskitön työympäristö keräilijälle.

Edut pähkinänkuoressa:
  • Tuottavuus kasvaa
  • Kulut vähenevät
  • Joustavuus paranee